Saturday, June 9, 2007

Bonus TrackBonus Track!
This happened at SFU. Clickonimagetolisten.

Kesäkuun yhdeksäntenä...(...click on image to listen.)

Friday, June 8, 2007

8. Kesäkuuta...guitar + delay.
(Click on image to listen.)