Sunday, October 25, 2009

Tubular Pell-Mells"Ei slaidia tossa käessä pietä, pöljä."
"Got yer slide on the wrong hand there, eh."

No comments: